Gramenet.TV 

 Aquesta pàgina recull la història i l'actualitat dels moviments socials i entitats populars i el testimoni amb entrevistes als actors.

Can Pascali i la mina
Santa Coloma de Gramenet


La mina d’aigua de Can Pascali és un dels tresors de l’enginyeria civil colomenca. Juntament amb la Mina d’en Selva, van servir per l’abastiment d’aigua del nucli urbà i de reg agrícola fins que el creixement de la població i l’avenç en els sistemes d’abastiment d’aigua, les van deixar obsoletes. Tot i així han estat en servei fins fa relativament poc temps i continuen vives i demanen reconeixement i cura, com a peces úniques del patrimoni natural, històric, tecnològic i cultural de la població. Un patrimoni que, en aquest cas, s’hauria d’inscriure en la reivindicació i recuperació de la memòria històrica, concepte d’abast molt ampli. En aquesta filmació es recull l’origen de la masia de Can Pascali, lligada a la Mina del mateix nom, quin va ser l’ús de l’aigua i la visita a l’estat actual de la Mina amb comentaris d’espeleòlegs estudiosos de les mines d’aigua de la comarca. Aquesta filmació vol ser una eina de coneixement sobre la història i la forma de vida de la Santa Coloma que ha transitat del món rural a l’urbà. I a la vegada, i un testimoni del valor antropològic i cultural de les mines d’aigua, que han de ser preservades com peces úniques que són.

Agustina Rico Villoria

 
Asignación
Instagram