Gramenet.TV ...

 Aquesta pàgina recull la història i l'actualitat dels moviments socials i entitats populars i el testimoni amb entrevistes als actors.

"LA MINA D'EN SELVA"

Vídeo sobre l'aprofitament de les aigües provinents de la Serra de Marina i el seu posterior aprofitament per ús domèstic.

"L'aigua es el vehicle de la Natura"
   (Leonardo da Vinci)
Perquè sense aigua no hi ha vida...

Cartell de "La mina d'en Selva"