Gramenet.TV 

 Aquesta pàgina recull la història i l'actualitat dels moviments socials i entitats populars i el testimoni amb entrevistes als actors.

Fes doble clip damunt la imatge

PEL DRET A UN HABITATGE DIGNE NO ALS DESNONAMENTS FEBRER de 1983

PEL DRET A UN HABITATGE DIGNE NO ALS
DESNONAMENTS
FEBRER de 1983
 

De la gran quantitat de problemes que pateixen 1es classes populars, un dels principals és el de l'habitatge. L'habitatge és una qüestió de primera necessitat. No obstant això en l'actualitat no és més que una mercaderia amb la qual s'especula diàriament. D'això es deriven fets per tots coneguts: dèficits d'habitatges populars a la vegada que hi ha pisos buits, pèssima qualitat d'edificació, preus astronòmics, inadequació dels habitatges a les necessitats dels ciutadans i barris sencers que no reuneixen condicions urbanístiques, etc.
En la situació actual d'agreujament de la crisi, atur, inseguretat en l'ocupació, pèrdua del poder adquisitiu dels salaris, etc., un nou problema de la gran transcendència humana, social i política ve a sumar-se a la situació: els desnonaments, el tirar al carrer impunement la gent, el deixar sense habitatge.

 

 
Asignación
Instagram