Gramenet.TV 

 Aquesta pàgina recull la història i l'actualitat dels moviments socials i entitats populars i el testimoni amb entrevistes als actors.

Els Plans D'urgencia i El Pla Popular
Revistes, Documentació

Clica damunt de la imatge per
baixar-te el document

Novembre 1975 Manifest ciutadà dels 51

Novembre 1975
Manifest ciutadà dels 51
 

Introducció:  

Les Associacions de Veïns han redactat i presentat posteriorment,  en una roda de premsa aquest document dirigit a l'opinió pública, que ha estat subscrit per desenes d'entitats culturals i esportives, càrrecs sindicals de màxima representativitat local i comarcal, i per comerciants i professionals d'àmplia incidència en la vida ciutadana.

Clica damunt de la imatge per
baixar-te el document

Novembre 1975 Resum Manifest ciutadà dels 51, per demanar les adhesions dels veïns i veïnes

Novembre 1975
Resum Manifest ciutadà dels 51, per demanar les adhesions dels veïns i veïnes

Les Associacions de Veïns i Centres Socials de Sta Coloma, hem emprès una acció contra l'actual consistori de la nostra ciutat, arribant a demanar la dimisió d'11 membres.
Aquesta acció la va motivar el resultat de la votació que va tenir lloc en el Ple municipal del 16 d'octubre, referent al fet que els solars majors de 500m2. fossin destinats a equipaments i zones verdes, com a forma de pal·liar els aclaparadors dèficits que patim a Sta ". Coloma.
Aquesta decisió dels 10 regidors i l'Alcalde és la gota d'aigua que súmmum el got de la nostra paciència i ens fa prendre mesures contra qui pretén convertir Sta Coloma en un lloc inhabitable.
La petició de dimisi6n va avalada per 51 persones representatives de Sta Coloma i avui informem als veïns per tal de-facilitar seva possible adhesió a aquest document.
També convidem a tots a participar en les futures accions que emprendrem les associacions de veïns i centres socials amb la finalitat de "SALVAR STA. COLOMA" del caos urbanístic a què estem abocats

Clica damunt de la imatge per
baixar-te el document

Novembre 1978 Pla d’Urgències Coordinadora d’Associacions de Veins SANTA COLOMA, UNA CIUTAT CAOTICA.

Novembre 1978 

 

Pla d’Urgències
Coordinadora d’Associacions de Veins

SANTA COLOMA, UNA CIUTAT CAOTICA.
El desenvolupament descontrolat de la ciutat, que ha, passat de ser un poble rural a ciutat dormitori de més de 150.000: hb. és la causa de les gravíssimes deficiències que patim en tots els terrenys. Les necessitats més elementals, com la educació, la prevenció sanitària i l'assistència mèdica, o el gaudi del lleure, estan insatisfetes...;  les xifres esgarrifoses de dèficits no són suficients per donar idea de la degradació ambiental, de l'obsessiva acumulació de blocs i ciment; de les dificultats insalvables avui per a una vida cultural i de relacions socials.
Aquest creixement desordenat té unes causes profundes i uns responsables: uns especuladors implacables que han espoliat el dret dels colomencs a una vida digna. Un ajuntament que ha encobert i recolzat l'especulació, participant activament en moltes ocasions. Un Ajuntament, que encara avui manté l'essencial de la seva conducta i els seus per personatges de l'època franquista. Un ajuntament que fa temps resulta insuportable per a la població.
EL PLA POPULAR, UNA ALTERNATIVA.

Clica damunt de la imatge per
baixar-te el document

Versió reduïda de Grama 117, de novembre de 1978, l’explicació del Pla Popular.

Versió reduïda de Grama 117, de novembre de 1978, l’explicació del Pla Popular. 

FER UNA CIUTAT PER PODER VIURE
Les pàgines que segueixen recullen i expliquen les propostes de l'Estudi sobre la Situació Social i Urbana de Santa Coloma i Pla d'Alternatives, conegut amb el nom de "Pla Popular" de Santa Coloma. Aquest estudi va ser premiat per la Caixa d'Estalvis de Sabadell, al "Concurs per a la adjudicació de subvencions econòmiques per a la realització d'estudis i programes socioculturals de l'any 1976 i és la culminació d'un llarg treball fet per les associacions de veïns, en estreta col·laboració amb un equip de tècnics, en el marc de les activitats del Casal de Cultura, GRAMA s'honra a poder oferir als seus lectors un dens resum explicatiu de la mateixa....

Clica damunt de la imatge per
baixar-te el document

Maig 1979 Pla d’Urgències Coordinadora d’Associacions de Veins

Maig 1979
Pla d’Urgències
Coordinadora d’Associacions de Veins

Les eleccions municipals han donat pas a la constitució d’un Ajuntament democràtic i d'esquerres, aconseguint així una de les aspiracions populars que s'havien manifestat repetidament.
El Moviment Ciutadà i el poble de Sta Coloma sempre han considerat que arribar a aquest ajuntament democràtic era un pas imprescindible per abordar la planificació de la ciutat en la perspectiva dels interessos populars.
Les ASSOCIACIONS DE VEÏNS com a expressió organitzada del moviment ciutadà, vam mantenir amb respecte a l'Ajuntament Franquista sortint una actitud reivindicativa i d'exigència de responsabilitat. Amb el nou Ajuntament, les associacions mantindrem la nostra línia de lluita contra els especuladors i els interessos del capital a la nostra ciutat.
El necessari en conseqüència, prendre mesures que impedeixin una major degradació de la ciutat, mesures orientades a garantir el manteniment de les actuals possibilitats. De la mateixa manera, hi ha reivindicacions als barris que no poden esperar que s'emprengui el conjunt del pla Popular. Aquestes necessitats dels barris han de ser resoltes urgentment i de forma harmònica amb el Pla Popular.
Les Associacions de Veïns recollim en aquest document el PLA D'URGÈNCIES, constituït tant per les mesures polítiques destinades a salvaguarda el futur de la ciutat com les reivindicacions la urgència exigeix ​​immediata solució

Clica damunt de la imatge per
baixar-te el document

Setembre 1979 Festa Major Santa Coloma  LLUITEM PER ACONSEGUIR:

Setembre 1979
Festa Major Santa Coloma
Coordinadora d’Associacions de Veins

LLUITEM PER ACONSEGUIR:
.- Control de la Gestió. Municipal, com a organismes que recollim les aspiracions populars dels barris.
.- Mantenir les lluites per la salvació dels pocs espais que encara disposem:. Montigalà, El Motocròs, Can Zam, el Passeig Salzereda, els solars que formen la Via Cívica del Fondo ... impedint la construcci6n dels solars de més de 500 m2.
.- Ampliació de la Xarxa Sanitària, i descentralització de la mateixa i concebuda com a servei gratuït i popular.
.- Lluitem per un ensenyament estatal, laica i obligatòria, seguint les tradicions de l'Escola pública, amb llocs d'ensenyament i instal·lacions suficients.

 

Clica damunt de la imatge per
baixar-te el document

Març 1982 Pla d’Urgències Coordinadora d’Associacions de Veins

Març 1982
Pla d’Urgències
Coordinadora d’Associacions de Veins

 

Recentment s'ha aprovat el nou projecte d'inversions de l'Ajuntament, i el Pla d'actuació per l'any 1982. Aquest Pla d'Actuació Municipal que no ha estat donat a conèixer prèviament a la seva aprovació, i sobre el qual les associacions no hem pogut opinar, serà l'últim de l'actual consistori.

Aquesta és una ocasió que les associacions de veïns considerem oportuna per presentar el conjunt de les exigències més urgents que existeixen en el nostres Barris. És un moment que creiem oportú per recordar quins són els problemes més angoixants que esperen solució després de tres anys de gestió de l'Ajuntament, sorgit de les eleccions.

 El conjunt de reivindicacions que recollim són la transcripció, gairebé completa, de les que presentem quan redactem el Pla d'Urgències que va redactar la Coordinadora de les AA. VV. al maig de 1979. Una part important de les seves reivindicacions Polítiques segueixen pendents així com la majoria relatives a Urbanisme, Habitatge i Sanitat.

No pretenem amb això de presentar una alternativa al Pla d'Acció Municipal, ja que entenem que la política mantinguda en els tres anys de gestió municipal ha abandonat les vies de la mobilització i de la pressió popular, únics capaços d'arrencar les més importants reivindicacions contingudes en el Pla d'Urgències. El que pretenem és presentar d'una manera global, de conjunt, les reivindicacions que durant tot aquest temps cada barri i cada Associació han portat particularment al consistori.

 

 

 
Asignación
Instagram