Gramenet.TV 

 Aquesta pàgina recull la història i l'actualitat dels moviments socials i entitats populars i el testimoni amb entrevistes als actors.

Contra l'oblit: Veritat, Justícia, Reparació.

Acte 27 gener a la Biblioteca Salvador Cabré
Gramenet

 Catala:

CONTRA L’OBLIT

En el marc d’un seguit d’actes a l’entorn de la data del 27 de gener – dia en què les tropes franquistes van entrar a Santa Coloma l’any 1939-  se celebrà a la biblioteca Salvador Cabre-Singuerlín el dia 26 de gener aquest acte de reconeixement de les víctimes de la dictadura militar argentina. Un acte necessari d’agermanament amb un país amb què tenim tants vincles. L’Argentina, Catalunya i la resta d’Espanya han estat terres d’anada i de tornada al llarg de més d’un segle per les respectives onades migratòries de caire econòmic i també han estat refugi d’exiliats de les respectives dictadures, la franquista i la de les Juntes Militars.

En aquests temps en què el feixisme s’està banalitzant constantment aplicant el mot feixista a qui és contrari ideològicament, ignorant l’arrel de violència i el propòsit d’eliminació de l’altre que caracteritza el feixisme, un acte com aquest esdevé enormement necessari.

Promogut i organitzat des de l’amistat i la solidaritat entre pobles, sense plataformes ni organitzacions al darrere, l’acte Testimonios de vida és una mostra de vitalitat de la societat civil, que ha de treballar contínuament i en diversos fronts contra l’oblit de les injustícies i pel record i la dignificació de totes les víctimes.

El vídeo Testimonios de vida recull les experiències com a víctimes de la brutal repressió de tres ciutadans de l’argentina ciutat de Rosario: Nélida Turlione, Ramon Etchegaray i Viviana Nardoni. Ramon Etchegaray va viure com a exiliat entre 1975 i 1993 a Santa Coloma, on desplegà una gran activitat com a militant social i polític d’esquerres.
Presentà l’acte la periodista colomenca Agustina Rico. A la taula, Mariana Hernández, que es defineix com a lluitadora antifeixista, va traçar un panorama general de les successives dictadures militars argentines i va aportar les esgarrifoses xifres de víctimes d’aquestes. El colomenc Felipe Moreno, lluitador antifranquista que patí tortures de la policia, va explicar el punt en què es troba l’entitat de la qual és coordinador per a Catalunya i Balears, Querellantes de la Causa Argentina (víctimes del franquisme aplegades en una causa presentada als tribunals argentins l’any 2006). La prestigiosa periodista Montse Armengou, directora de l’espai de documentals Sense Ficció de TV3, coautora de documentals com Els nens perduts del franquisme i Avi, et trauré d’aquí  -sobre els republicans enterrats sense autorització de les famílies al Valle de los Caídos- parlà de la seva experiència en la realització d’alguns d’aquestes treballs i destacà la importància de conèixer la veritat i d’establir mecanismes de justícia i de reparació a les víctimes i les seves famílies per tal de construir un futur més honest i més propici per a la convivència.CONTRA EL OLVIDO

Castellano:

En el marco de una serie de actos en torno a la fecha del 27 de enero - día en que las tropas franquistas entraron en Santa Coloma en 1939- se celebró en la biblioteca Salvador Cabre-Singuerlín el día 26 de enero ese acto de reconocimiento de las víctimas de la dictadura militar argentina. Un acto necesario de hermanamiento con un país con el que tenemos tantos vínculos. Argentina, Cataluña y el resto de España han sido tierras de ida y vuelta a lo largo de más de un siglo por las respectivas oleadas migratorias de cariz económico y también han sido refugio de exiliados de las respectivas dictaduras, la franquista y la de las Juntas Militares.

En estos tiempos en los que el fascismo se está banalizando constantemente aplicando la palabra fascista a la que es contraria ideológicamente, ignorando la raíz de violencia y el propósito de eliminación del otro que caracteriza al fascismo, un acto como éste resulta enormemente necesario .

Promovido y organizado desde la amistad y la solidaridad entre pueblos, sin plataformas ni organizaciones detrás, el acto ¨Testimonios de vida” es una muestra de vitalidad de la sociedad civil, que debe trabajar continuamente y en varios frentes contra el olvido de las injusticias y por el recuerdo y dignificación de todas las víctimas.

El vídeo” Testimonios de vida” recoge las experiencias como víctimas de la brutal represión de tres ciudadanos de la argentina ciudad de Rosario: Nélida Turlione, Ramon Etchegaray y Viviana Nardoni. Ramon Etchegaray vivió como exiliado entre 1975 y 1993 en Santa Coloma, donde desplegó una gran actividad como militante social y político de izquierdas.

Presentó el acto la periodista colomense Agustina Rico. En la mesa, Mariana Hernández, que se define como luchadora antifascista, trazó un panorama general de las sucesivas dictaduras militares argentinas y aportó las escalofriantes cifras de víctimas de éstas. El colomense Felipe Moreno, luchador antifranquista que sufrió torturas de la policía, explicó el punto en el que se encuentra la entidad de la que es coordinador para Cataluña y Baleares, Querellantes de la Causa Argentina (víctimas del franquismo reunidas en una causa presentada a los tribunales argentinos en 2006). La prestigiosa periodista Montse Armengou, directora del espacio de documentales- Sin Ficción de TV3, coautora de documentales como” Los niños perdidos del franquismo “y “Abuelo, te sacaré de aquí “-sobre los republicanos enterrados sin autorización de las familias en el Valle de los Caídos - habló de su experiencia en la realización de algunos de estos trabajos y destacó la importancia de conocer la verdad y establecer mecanismos de justicia y de reparación a las víctimas y sus familias para construir un futuro más honesto y más propicio para la convivencia.

 

 
Asignación
Instagram