Gramenet.TV 

 Aquesta pàgina recull la història i l'actualitat dels moviments socials i entitats populars i el testimoni amb entrevistes als actors.

Ràdio Inoksidable
- Les ràdios lliures -
amb Miki i Carme

9/02/2011- Xerrada entre el Miki i la Carme. Ràdio Inoksidable, "la veu de les faves oprimides", partia d'aquestes premisses quan va començar a emetre des del Raval de Santa Coloma, i tenia com a objectius, entre d'altres, fer arribar a la gent jove una sèrie d'inquietuds culturals alternatives, oferir un mitjà de comunicació als col•lectius que normalment no poden accedir als mitjans més usuals i canalitzar la informació, sobretot la local, que altres mitjans passen per alt. Va emetre entre 1984 i 1997, amb interrupcions per causes tècniques i des d'aleshores és, sens dubte: Radio Inoksidable, la lliure de Santa Coloma.

 
Asignación
Instagram